تبلیغات
امپراطوری اینترنتی - اساطیر و خدایان یونان باستان

اساطیر و خدایان یونان باستان

جمعه 27 شهریور 1388 08:09 ق.ظ

نویسنده : اولین امپراطور میمندی

اسطیر و خدایان یونان باستان

یونانیان می گویند وقتی بین سه خدای اصلی یعنی زئوس، پوزئیدون و هادس قرعه انداختند آسمان ها به زئوس، زمین به پوزئیدون و دنیای زیرین به هادس رسید. این ها هر سه با هم برادرند و پسران كورونوس خدای كشت و زرع اند. كورونوس در دیار هادس است و در غیاب وی زئوس تواناترین خدایان به شمار می رود.

1- زئوس(ژوپیتر رومیان) تواناترین خدایان یونان بود و وی را رب النوع آسمان و باران و تندر می دانستند و معتقد بودند كه سلطنت از اوست و برخی شاهان یونان خود را از بازماندگان وی می شمردند و خوشبختی و بدبختی را از او می دانستند.

2- آرس (مارس رومیان) پسر زئوس و هرا، خدای توفان های شمال بود و قحط و طاعون و كشتار را از او می دانستند و به همین جهت خدای جنگ هم بود.

3- هرا(ژنون رومیان) همسر زئوس و الهه آسمان و ماه و زناشویی، هرا پاسبان زنان شوهردار و پشتیبان ایشان در زادن بود.

4- هفائیستون(وولكن رومیان) خدای آتش و بدین جهت خدای آهنگران و آهنگری نیز بود. هومر ساختن جوشن و اسلحه آخیلوس(آشیل) را از او دانسته است.
5- آتنه(مینرو رومیان) الهه آذرخش بود و او را پشتیبان مردان جنگی می دانستند كه سپر خود را به روی ایشان می كشید و ایشان را در میان ابرها پنهان می كرد و این نكات را كرارا هومر در ایلیاد آورده است. همچنین وی الهه هوش و خرد و هنر بود و او را خدای كشاورزی نیز می دانستند.

- هرمس(مركور رومیان) خدای باد و نیز رب النوع سخن آوری و اختراع های ظریف و فصاحت و خط و دانش ها و كشتی رانی و راه ها و بازرگانی و موسیقی بود. یونانیان هرمس را مخترع نی و چنگ می دانستند.

7- فوبوس(آپولون رومیان) خدای آفتاب و به معنی درخشان است او را همچنین خدای چراگاه ها و پاسبان گله های گاوان می دانستند. فوبوس خدای جوانی و ورزش هم بود و ورزشكاران و كشتی گیران و دوندگان و شكارافگانان را پشتیبانی می كرد و خدای پیشگویی و معجزه و شعر و موسیقی بود.

8- آرتمیس(دیان رومیان) الهه زمین و چشمه سارها و رودها و دریاچه ها و مرداب ها بود و یونانیان آن را خونخوار و مورد پرستش مردم وحشی می دانستند كه آدمی زادگان را برای او قربانی می كردند.

9- آفرودیت(ونوس رومیان) الهه بار آوردن زمین و گل ها و باغ ها و نیز زیبایی و عشق بود. ( در كردی به باكره آفرت و به دختر دوت می گویند. البته كچ، كنیشك و كنی هم به دختران می گویند)

10- هادس(پلوتون رومیان) به معنی ناپدید است و وی در نظر یونانیان فرمان روای زیر زمین بود. به همین جهت او را زئوس زیر زمین هم می گفتند و نیز خدای مردگان، گنج ها و تخم هایی كه در زیر زمین نهفته بود.

11- پوزیئدون( نپتون رومیان) فرمان روای آب ها و خدای دریا و چشمه سارها و نیز كسی كه زمین در آغوش او یا روی شانه های او بود و هر گاه كه می خواست می توانست آن را بلرزاند.

12- دمتر(سرس رومیان) الهه زمین و كشاورزی و خرمن بود.

13- كوره(پرسفون یا پروزرپین رومیان) دختر دمتر و الهه روییدن گیاهان.

14- دیونیزوس(باكوس رومیان) خدای رویانیدن گیاهان و باده و انگور چینی و مستی بود. بعضی عقیده دارند كه دیونیزوس از خدایان هند بوده كه یونانیان نیز آن را پرستیده اند.

15- رئا(سیبل رومیان) خواهر و همسر كرونوس و مظهر طبیعت و زمین بارآور و كشت ناكرده بود و او را مادر بیشتر خدایان می دانستند.

16- نره خدای دریای آرام كه هرگز با كشتی ها ناسازگار نبود و خدایی ملایم و دادگر به شمار می آمد.

یك سری دیگر از خدایان یونان خدایان محلی بودند و قلمرو محدودی داشتند. مثلا كالیپسو الهه آب در جزیره اوژیژی بود كه اولیس را سال ها در آنجا نگه داشت و یا سیرسه كه راز همه گیاهان را می دانست تنها در قلمرو جزیره سیرسه خدایی می كرد. او با دارویی همه یاران اولیس را به خوك تبدیل كرد اما اولیس وقتی در جست و جوی شان به خانه سیرسه نزدیك می شد، هرمس از راه رسید و او را آگاه كرد و به او گیاهی داد تا جادوی سیرسه كارگر نیفتد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 27 شهریور 1388 08:17 ق.ظ